Volt 

2016. május 20-24. között Lengyelországba szerveztünk kirándulást, amelynek során Brno, Wrocław, a Ślęża-hegy, Ostrów  Lednicki, Poznań, Ostrów Tumski és Gniezno volt a cél.
Köszönjük a támogatóinknak, hogy létre jöhetett a túra, és persze Dr. Tapolcai Lászlónak, amiért segítségünkre volt a szervezésben és kalauzolt minket!

2016. május 6-án Bécsbe kirándultunk, ahol a kulturális programok mellett ellátogatunk a Levéltárba a volt fődelegátus, Dr. Fazekas István és Dr. Manhercz Orsolya kíséretében.

2016. május 3-án Görgei Artúr halálának századik évfordulója alkalmából konferenciát rendeztünk a Bölcsész Napok keretében.

(A konferenciáról a Múlt-kor részletesen beszámolt.)

Konferencia programja:
9:15 - 9:30 Megnyitó 
Dr. Borsodi Csaba (ELTE BTK Történeti Intézet igazgatója)
Dr. Hermann Róbert, a konferencia fővédnöke

9:30 - 10:00 Bevezető előadás
Dr. Erdődy Gábor (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék vezetője) - Görgei Artúr és a politika

I. Szekció - Dr. Lengyel Beatrix (MNM Történeti Fényképtár főosztályvezetője)
10:00 - 10:25 Dr. Kemény Krisztián (HM HIM levéltárosa) - Görgei Artúr hadvezéri teljesítménye a kortárs kritikák fényében
10:25 - 10:50 Dr. Szilágyi Márton (ELTE BTK XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék vezetője) - A bűnbakképzés mechanizmusai a 19. századi irodalomban
10:50 - 11:15 Dr. Zakar Péter (GFF PK TSZKK dékánja, SZTE BTK főiskolai tanára) - Egy titkos futár viszontagságai a szabadságharcban. Sass Károly református lelkész Görgei-képe
11:15 - 11:30 Kérdések, vitalehetőség

11:30 - 13:00 Ebédszünet

II. Szekció - Dr. Csikány Tamás ezredes (NKE HHK tanszékvezető egyetemi tanára)
13:00 - 13:25 Dr. Lengyel Beatrix (MNM Történeti Fényképtár főosztályvezetője) - Görgei Artúr fényképei a Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben
13:25 - 13:50 Varga Benedek (SOM főigazgatója) - A sebesült Görgei. Görgei Artúr fejsérülése és kezelése a 19. század sebészeti praxisában
13:50 -14:15 Dr. Riedel Miklós (ELTE TTK Fizikai Kémiai Tanszék ny. tudományos főmunkatársa) - Görgei vegyészi tevékenysége a szabadságharc előtt és után
14:15 - 14:30 Kérdések, vitalehetőség

14:30 - 15:00 Szünet

III. Szekció - Dr. Szilágyi Márton (ELTE BTK XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék vezetője)
15:00 - 15:25 Dr. Kedves Gyula (OM főtanácsadója, szakmai vezetője) - Görgei és a szabadságharc fegyverei - avagy egy vegyésszé vált katona bekapcsolódása a fegyverzet modernizálásába
15:25 - 15:50 Dr. Csikány Tamás ezredes (NKE HHK tanszékvezető egyetemi tanára) - Görgei és a gödöllői hadművelet
15:50 - 16:15 Dr. Hermann Róbert (HM HIM parancsnok tudományos-helyettese, KRE BTK TTI vezetője, MTT elnöke) - Aradtól Világosig (Szőlősig) – a fegyverletétel kérdései

16:15 - 16:30 Kérdések, vitalehetőség

16: 30 - 18:00 Kerekasztal-beszélgetés - Dr. Csorba László (MNM főigazgatója)
Résztvevők: Dr. Csikány Tamás, Dr. Hermann Róbert, Dr. Kedves Gyula, Varga Benedek

Zárszó:
Dr. Hermann Róbert, a konferencia fővédnöke

2016. április 27-én tartottuk negyedik Paletta hallgatói konferenciánkat az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában. Köszönjük a szekcióvezetőknek, az előadóknak és a közönségnek a részvételt!

Program:

10:00-10:10 - Megnyitó - DR. BORSODI CSABA

I. Szekció - DR. CSAPÓ CSABA
10:10-10:25 - CSICSICS ANNA: Cseh Tamás Budapesten
10:25-10:40 - BOZÓ TAMÁS: A Kádár-korszak könnyűzenei politikája az új gazdasági mechanizmus idején
10:40-10:55 - HARAGOS PATRIK: Bős-Nagymaros – más szemmel
10:55-11:10 - JURIGA FANNI: „Minden út hozzád vezet” – Egy színésznő sikertelen beszervezése
11:10-11:30 - Kérdések, vita
11:30-11:40 - Kávészünet

II. Szekció - DR. MANHERCZ ORSOLYA
11:40-11:55 - KÁNTOR ZSOLT: A komáromi erőd belső viszonyai 1849 augusztusa és októbere között
11:55-12:10 - BUKSZÁR ZSANETT: Ferenc József 1857-es miskolci látogatása
1215-12:30 - BEREZNAY ISTVÁN: Buda 1849-es bevétele – a budavári fosztogatások története
12:40-13:00 - Kérdések, vita

13:00-14:00 -Ebédszünet

III. Szekció - DR. ZEIDLER MIKLÓS
14:00-14:15 - PÁLFI LÁSZLÓ: A namíbiai háború
14:15-14:30 - KÓSA-GRIMM ANDRÁS KRISTÓF: Az 1933. évi szovjet-román megnemtámadási szerződés háttere a magyar diplomácia szemszögéből
14:30-14:45 - KÁCSOR BERNADETT: A „kristályéjszaka” hatásai Magyarországon
14:45-15:00 - DÉNES LÓRÁNT: „Borítsátok lángba Európát” - A brit Különleges Műveleti Parancsnokság szervezete és működése a II. világháború alatt
15:00-15:20 - Kérdések, vita
15:20-15:35 - Kávészünet

IV. Szekció - DR. ERDŐDY GÁBOR
15:35-15:50 - MATOLCSI RÉKA: Botrányhős vagy pártvezér? Polónyi Géza, a képviselő
16:05-16:20 - SZABÓ ZSANETT: A közoktatásügyi reform mint politikai szükséglet Magyarországon
16:20-16:35 - LÁSZLÓFI VIOLA: Nemzeti történelem vagy tudományos „igazság”?
16:35-16:50 - SCHVÉD BRIGITTA KINGA: A Kolozsvári Magyar Színház mint szimbolikus tér (1906-1945)
16:50-17:00 - Kérdések, vita

2016. április 20-án ismét vitakört szerveztünk az ISHA Budapesttel, ezúttal A Görgei-kérdés historiográfiája címmel. A felvezető előadást és a moderálást köszönjük Dr. Dobszay Tamásnak!

2016. március 30-án ismétvárosi sétát szerveztünk Ez egy bűnös hely, ez egy bűnös város! címmel, amelyen Budapest híres-hírhedt rablásainak, gyilkosságainak helyszíneit kerestük fel.

2016. március 3-án Hajnalcsillag címen előadás-sorozattal emlékeztünk Sass Flórára halálának 100. évfordulója alkalmából. A rendezvényen Antal Gábor, Baranyi Tamás és Dr. Búr Gábor tartott előadást, amit beszélgetés követett.

Örömmel tudatjuk, hogy immáron online elérhető a harmadik Paletta kiadványunk, amelyet Bódai Dalma és Vida Bence szerkesztett.

A kötetben a következő dolgozatok olvashatóak:
PAP Dávid: Martinuzzi Fráter György és Haller Péter pénzügyigazgatási stratégiái Erdélyben 1534–1558 között
PILIKTA László: Bécs kapujában. Az egyházi és a katonai központ kettőssége Győr város kora újkori történelmében
VIDA Bence: Bethlen Miklós nemzetközi kapcsolatrendszere
LAKATOS Hajnalka: A répacukor felfedezése és a porosz cukoripar kezdetei
KOVÁCS Ágnes: Habsburg–oszmán diplomácia a harmincéves háború utolsó éveiben. Alexander Greiffenklau von Vollrats rezidensi tevékenysége
FARAGÓ Dávid: A kora újkori koronázás mint hatalmi reprezentációs eszköz. I. Miksa 1563-as koronázása
PÁSZTOR Katalin: Zenészélet a kora újkori Magyar Királyságban és Erdélyben
BÓDAI Dalma: Mecenatúra, reprezentáció és tezauráció. Esterházy Pál fraknói kincstárának funkciói
KOVÁCS Dóra: Az ecsedi Báthoryak és a reformáció

(A képre kattintva teljes terjedelmében elérhető a kötet!)

2015. november 18-án az ISHA Budapesttel közösen vitakört szerveztünk Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc nemzeti(ségi) konfliktusai címmel. Bukszár Zsanett felvezető előadása után a korabeli helyzetről, a törésvonalakról, a a konfliktusok hatásairól, valamint ezek historiográfiai megjelenéséről beszélgettünk.

2015. november 7-én immáron tizedik alkalommal indultunk útnak a Kalandozások kirándulás-sorozat keretében. Ezúttal Pannonhalma, Dévény és Pozsony volt a célpont.

2015. október 20-án vetítettük az Eötvenhat c. filmet. Ezt követően Andrási Andor, Kelemen Elemér és Trencsényi Imre beszélt saját élményeiről, majd megkoszorúztuk
I. Tóth Zoltán emléktábláját és mécsest gyújtottunk az ELTE-s hősök, áldozatok emlékére.

2015. október 9-én a megújuló regéci várat kerestük fel egy projektbemutató keretében.

2015. szeptember 30-án Pesti kövek szavai címmel városi sétát rendeztünk, amelyen a budapesti Kiskörút történetének egy-egy epizódját elevenítettük fel.

2015. május 23-24 között került sor a Kör gödöllői kirándulására, mely során megcsodáltuk a várost és főbb nevezetességeit. A kirándulás csúcspontja pedig a gödöllői kastély bejárása volt.

2015 . március 20-án a főbb helyszíneket bejárva emlékeztünk meg Március 15-éről.

2015. március 3-án került sor Rosta András Atomsorompó című előadására, amellyel az 1968. július 1-én aláírt atomfegyverek korlátozásáról szóló egyezményről emlékeztünk meg.

2014. november 5-én ismét megrendeztük a Paletta hallgatói konferenciát, ahol a kora újkorral foglalkozók mutatták be eredményeiket az ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtárban. Köszönjük mindenkinek a részvételt!

Program: 

10.00 – Megnyitó

I. szekció - Dr. Poór János 
10.10–10.30: Pap Dávid: Martinuzzi Fráter György és Haller Péter pénzügyigazgatási stratégiái Erdélyben 1534–1558 között
10.30–10.50: Pilikta László: Bécs kapujában. Az egyházi és katonai központ kettőssége Győr város kora újkori történelmében
10.50–11.10: Vida Bence: Bethlen Miklós nemzetközi kapcsolatrendszere
11.10–11.30: Lakatos Hajnalka: A répacukor felfedezése és a porosz cukoripar kezdetei
11.30–11.40: Vita

II. szekció - Dr. G. Etényi Nóra
11.50–12.10: Kovács Ágnes: Habsburg–oszmán diplomácia a harmincéves háború utolsó éveiben – Alexander Greiffenklau von Vollrats
12.10–12.30: Faragó Dávid: A koronázás mint reprezentációs eszköz
12.30–12.50: Pásztor Katalin: Az utcazenésztől az udvari zenészig. Zenészélet a kora újkori Magyar Királyságban és Erdélyben
12.50–13.10: Bódai Dalma: Mecenatúra, reprezentáció és tezeauráció. Esterházy Pál fraknói kincstárának funkciói
13.10–13.20: Vita 

13.20–14.00: Ebédszünet 

III. szekció - Dr. Várkonyi Gábor
14.00–14.20: Kovács Dóra: Az ecsedi Báthoryak és a reformáció.
14.20–14.40: Kovács Bence: Mária-tisztelet a török-korban: szakrális és politikai reprezentáció
14.40–15.00: Dobszay Balázs: Erdélyi jezsuiták Báthory István Lengyelországában
15.00–15.20: Vita, zárszó

15.30: A Paletta – I. Új- és Jelenkortörténeti Tudományos Diákkonferencia tanulmánykötet bemutatója. A kiadványt Fekete Bálint ismertette.

A rendezvény szervezését Bódai Dalma és Vida Bence koordinálta.


2014. október 22-én az Eötvenhat című film vetítésével és koszorúzással emlékeztünk az 1956-os forradalom áldozataira, köztük I. Tóth Zoltánra.

A Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára az  I. Tóth Zoltán Kör  szervezésében
2014. március 17. és július 4. között újra könyv örökbefogadási akciót hirdetett, amelynek célja a könyvtári állomány bővítése volt. Az akció keretében diákok és oktatók közreműködésével számtalan új kötettel gazdagodott a könyvtári állomány.

2014. április 26-27-én az I. Tóth Zoltán Kör és az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék szervezésében ismét tizenkilenc fővel indultunk útra. Első nap Füleken a várban, majd - egy elszakadt ékszíj miatt - Borsodnádasdon és végül Egerben jártunk, másnap Noszvajon a barlanglakásoknál, Recsken a Nemzeti Emlékparkban. A kirándulás ezúttal Gödöllőn ért véget, ahol a Királyi Kastélyt kerestük fel.

2013. november 23-24-én az I. Tóth Zoltán Kör és az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék szervezésében tizenkilenc fővel ismét útra keltünk, ezúttal nyugat felé. Első nap Sárvár-Ják-Szombathely, majd másnap Városszalónak/Stadtschlaining-Léka/Lockenhaus-Kőszeg volt a cél.

2013. november 14-én az ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtárában 1956 emlékére az I. Tóth Zoltán Kör, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszéke, valamint az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár filmvetítéssel egybekötött beszélgetést szervezett. A beszélgetés után a Főépület aulájában található emléktáblánál mécsesgyújtással emlékeztünk I. Tóth Zoltánra és az '56-os forradalom hőseire, áldozataira.

2013. október 21-én Dr. Svanhildur Óskarsdóttir (Head of Manuscript Department, Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies) remek előadását halhattuk az Árni Magnússon-féle gyűjtemény izlandi kincseiről.

2013. október 14-én ismét Gólyakurzust tartottunk az első évfolyamos történelem szakosoknak. Az eseményt Öhler Kata szervezte, az előadásokat Bak Bálint, Fekete Bálint, Kollár Artúr és Nyul Viktor tartották.

2013. április 27-28-én az I. Tóth Zoltán Kör és az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék szervezésében ezúttal  tizennyolc fővel indultunk útra. Úti céljaink: Drégelyvár, Körmöcbánya, Besztercebánya, Zólyom, Selmecbánya, Szentantal voltak.

2013. április 23-án megtartottuk a második Paletta hallgatói konferenciát, ezúttal az új- és jelenkori egyetemes és magyar történelemről. Köszönjük mindenkinek a részvételt!

A program:

13.15 - Megnyitó: Dr. Borsodi Csaba

I. szekció - Manhercz Orsolya
13.30 - Török Ádám: Az Almásy-Nedeczky-szervezked
és (1863-65)
13.45 - Kárpáti Attila: "...úgy érezték, szavak nem is kellenek, így is megértik egymást" - Wesselényi Miklós és Széchenyi István kapcsolatának kezdetei (1821-1822)
14.00 - Várkonyi Gáspár: Éber Nándor Times levelező tudósító tevékenysége az emigrációban (1859-1860)
14.15 - Szünet, vita

II. szekció - Csapó Csaba
14.35 - Mártonffy Sarolt: "Lengyel-magyar két jó barát..." - Lengyelek az 1848-49-es szabadságharcban
14.50 - Kollár Artúr: "Emlékezés a halottaknak! Dicsőség az élőknek! Kenyér a rokkantaknak!" - A győri 11. vadászzászlóalj vázlatos története
15.05 - Miklós Dániel: Magyar szavak, tapasztalatok az országról a II. világháború idején hazánkban internált csehek visszaemlékezéseiben
15.20 - Szünet, vita

III. szekció - Mátay Mónika
15.40 - Jánoki Dávid: Egy lázadás anatómiája - A zsidók befogadása Vácon 1840-ben
15.55 - Órás Tamás : Horthy és a deportálások
16.10 - Tabi Norbert: A futball viszonya a kommunista diktatúrához Magyarországon a II. világháború után
16.25 - Szünet, vita

IV. szekció - Búr Gábor
16.55 - Hevő Péter: Neonáci támadások a végnapjait élő NDK-ban
17.10 - Rosta András: Magyarország és KGST-s partnereinek az atomprogramjaik kapcsán megvalósuló együttműködése 1968 és 1989 között
17.25 - Nikowitz-Holló Márton: Horvátország a délszláv háborúkban
17.40 - Szünet, vita

V. szekció - Kövér György
18.00 - Módli Éva: Mit szól ehhez Bolond Miska? - Az 1868-as oktatási reform a korabeli karikatúrák tükrében
18.15 - Fóris Ákos: A nemzetiszocialista múlt normalizálásának kérdése a német történészvitában
18.30 - Fekete Bálint: Fénykép és történelem
18.45 - Szünet, vita
19.05 - Zárszó

A szervezők: Horváth Ágnes, Kovács Ágnes, Nádasdi Szandra, Fekete Bálint, Hevő Péter, Nyul Viktor és Virovecz Nándor.

 2013. március 25-én, 14.00-tól ismét Csikány Tamás tartott előadást Hadászat és harcászat a szabadságharcban címmel. Köszönjük a remek előadást!

B. Szabó János Lóra termett népek. A középkori magyar könnyűlovasság "mentális környezete" címmel tartott előadást 2013. március 19-én, 18.00-tól az ELTE BTK Múzeum krt. 6-8. fsz. 11-es termében. Köszönjük, hogy vállalta az előadást!

Jakub Izdny Economical Aspects of the Formation of the Central European State címmel tartott előadást 2013. március 11-én, 18.00-tól az ELTE BTK Múzeum krt. 6-8., II. em. 252-es termében. Köszönjük, hogy eljött hozzánk!

I. Tóth Zoltán Kör idei első előadója Sadık Müfit Bilge, török kutató volt, aki Two centuries at Hungary. Hungary under the Ottoman rule címmel 2013. február 19-én tartott előadást.
A Kitekintő cikke az előadásról: itt.

Megjelent a Paletta hallgatói konferencia előadásainak írott változata!
Paletta. I. Koraújkor-történeti Tudományos Diákkonferencia. Tanulmánykötet. Szerk.: FEKETE Bálint - NYUL Viktor. Budapest, 2013.

A kötetben nyolc dolgozat olvasható:
VIROVECZ NÁNDOR: Válaszúton uralkodók között. Balassa Menyhért portréja mint főúri karriertípus.
KOLLÁR ARTÚR ANDRÁS: Íjászok és íjászat a kora újkori Magyarországon
MAGYAR GERGELY: „Impedimenta” – Vita a tiszáninneni református püspökség felállításáról egy korabeli érvelés tükrében
SEMMEL TÜNDE: Diaetetica és étkezéskultúra a XVIII. századi Magyarországon
NAGY JÁNOS: Rendi politikai kultúra a XVIII. századi országgyűlési pasquillusok tükrében. Az 1741. és az 1751. évi országgyűlés kollektív pasquillusai
NAGY-LUGOSI VIKTÓRIA: Az emblémáskönyvek pelikán-értelmezései
BOJTOS ANITA: Egy sikeres gazdasági vállalkozás 1684-ből. Esterházy Pál és a marhakereskedelem, Thököly Évához írt levelei alapján
KÖKÉNYESI ZSOLT: Néhány újabb szempont a bécsi Theresianum összbirodalmi jellege mellett
(A képre kattintva teljes terjedelmében elérhető a kötet!)

2012. november 24-25-én ismét Kalandozások kiránduláson voltunk, ezúttal Komárom, Izsa, Zsitvatorok, Érsekújvár és Léva volt a célpont!

2012. november 21-én megtartottuk az első Mini-ISHA-t, ahol a hallgatók angol nyelvű előadásokkal mutatkoztak be.

2012. október 25-én gyertyagyújtással emlékezünk az 1956-os forradalom mártírjai, köztük I. Tóth Zoltánra az MTA előtt.

2012. szeptember 19-én, 18.30-tól ISHA Budapest szekcióját indítottuk útjára egy tájékoztatóval egybekötve! Külön öröm számunkra, hogy az ISHA jelenlegi elnöke, Sven Mörsdorf is tiszteletét tette nálunk. Köszönjük neki, hogy eljött!

 2012. szeptember 18-án, 18.00-tól tartottuk a Gólyakurzus 2.0-t, ahol egy kisebb okosítást tartottunk az ELTE BTK Történeti Intézetének frissen felvett hallgatói számára!


2012. május 7-én a Kádár c. filmet néztük meg, vendégünk volt Muszatics Péter rendező és Buslig Eszter dramaturg. 

2012. május 8-án megrendezésre került a Kádár 100. - Egy rendszer születik... c. konferenciánk, ahol neves előadók beszéltek Kádárról és a Kádár-korszakról, s természetesen a hallgatóság is hozzá szólhatott a témákhoz. Köszönjük az előadásokat Dr. Varga Zsuzsannának, Dr. Szerencsés Károlynak, Dr. Majtényi Györgynek,  Dr. Lányi Gusztávnak és Divinyi Zsombornak, az elküldött kutatási eredményeket Dr. Borhi Lászlónak, és természetesen Dr. Borsodi Csaba rektorhelyettes úrnak a megnyitót!

Ezzel egy időben nyitott a  Kisdob, panel, május 1. - Mindennapok a Kádár-korszakban c. kiállítás, amely egy hétig volt látható a Muzgo blog jóvoltából. 

üzenetek.jpg üzenetek.jpg
Size : 1800.901 Kb
Type : jpg
üzenetek02.jpg üzenetek02.jpg
Size : 1858.241 Kb
Type : jpg
válaszok.pdf válaszok.pdf
Size : 268.732 Kb
Type : pdf

2012. április 25-énb Bak Bálint tartott élménybeszámolót a jénai ISHA konferenciáról. Ezt követően az ISHA-val kapcsolatos tennivalókról beszélgettünk.

  2012. március 31-én és április 1-én kirándulni voltunk. Ezúttal megjártuk Szekszárdot, Pécset, Siklóst és Villányt! Rengeteg múzeum, látnivaló és felejthetetlen emlék!

2012. március 27-én prof. dr. Lothar Höbelt tartott előadást nálunk. Köszönjük neki, hogy eljött és Maruzsa Zoltánnak a nívós tolmácsolást! 

Beszámoló - Lothar Höbelt.pdf Beszámoló - Lothar Höbelt.pdf
Size : 264.029 Kb
Type : pdf

2012. március 6-án Richard Lein tartott előadást az Osztrák-Magyar Monarchia cseh katonáinak magatartásáról és a hozzájuk kötődő torzító toposzokról! Köszönjük az előadást, köszönjük, hogy eljöttetek! És természetesen köszönjük Maruzsa Zoltánnak is a tolmácsolást!

Präsentation Lein 06032012.ppt Präsentation Lein 06032012.ppt
Size : 0 Kb
Type : ppt
Beszámoló - Richard Lein.pdf Beszámoló - Richard Lein.pdf
Size : 79.836 Kb
Type : pdf

2012. február 21-én beszélgetést szerveztünk a töriszakosoknak, ahol közéleti kérdésekről esett szó. A  kerekasztal jellegű est folyamán több téma és több szempont merült fel, szerencsére aktív hallgatói részvétellel. A jövőben is lesznek ezért jelen idejű témák!

2012. február 22-én megtartottuk félévnyitó gyűlésünket. Ebben a szemeszterben is rengeteg programunk lesz: előadások, kirándulások és konferenciát is szervezünk! 

A téli vizsgaidőszakban „Fogadj örökbe egy könyvet! akciót indítottuk az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár állományának bővítéséért. Ennek keretében több, mint 65 kötet került átadásra! Köszönjük mindenkinek az adományozást!

2011. december 7-én Konstantin Golev (Sofia) tartott előadást The battle of Kalka in 1223 and the Mongol invasion in the Western Eurasian Steppe címmel!

Battle of the Kalka River.pptx Battle of the Kalka River.pptx
Size : 14947.381 Kb
Type : pptx

November 29-én Sárközy Miklós tartot előadást egy Kr. u. 6. századi perzsiai adólista rekonstrukciójáról! Az előadás a TÁMOP - 4.2.2/b-10/1-2010-0030 projekt részeként valósult meg.

Köszönjük az előadást és a támogatást!

Paletta - I. Koraújkor-történeti Tudományos Diákkonferencia

2011. október végén a történelmi Zala vármegye területén kalandoztunk.  A Kör és az Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék hallgatóiból és a tanszék oktatójából álló csapat megjárta Kehidát, Söjtört, Keszthelyt, Kővágóőrsöt és Nagyvázsonyt, valamit lakmároztunk a nemesvámosi Betyárcsárdában is!

2011. október 25-én I. Tóth Zoltánra és 1956-ra emlékeztünk az MTA előtti szobornál gyertyagyújtással. Külön megtiszteltetés, hogy Tóth Zoltán úr, névadónk fia, is jelen volt a megemlékezésen.

2011. október 24-én Thomas H. Cox tartott előadást Why Japan lost the naval war címmel. Köszönjük az előadást!

Thomas H. Cox - JapanPPT.ppt Thomas H. Cox - JapanPPT.ppt
Size : 6783 Kb
Type : ppt

2011. szeptember 28-ára az I. éveseknek szerveztünk  „Gólyakurzus a.k.a. Oldskool arcok a katedrán”  címmel előadást! 

2011. szeptember 26-án Balogh Mátyás tartott előadás a mongol sámánokról, az újbóli elterjedésükről és egyéb érdekességekről. Köszönjük az előadást!

2011. szeptember  14-én megtartottuk az idei első Körgyűlést.

2011. május 9-én ismét a Kör egy oszlopos tagja, Kaszab Róbert jegyző-kincstartó adott elő, A riacei bronzok címmel! Az előadás után megtartottuk a félév utolsó ülését is. Ősszel ismét nekilendülünk, addig is mindenkinek sikeres vizsgaidőszakot és jó nyarat!

A riacei bronzok.ppt A riacei bronzok.ppt
Size : 1917.5 Kb
Type : ppt

2011. május 7-én vízen sportoltunk!

2011. május 4-én Történeti Intézet TDK napján vettünk részt, ahol a kiváló előadók mellett a Kör is megmutatta magát a Kerekasztal-beszélgetésen!

2011. május 2-án Csikány Tamás tartott előadást Az 1805-ös háború hadművészete címmel! Köszönjük, nem csalódtunk!

Beszámoló Csikány Tamás.pdf Beszámoló Csikány Tamás.pdf
Size : 64.091 Kb
Type : pdf

2011. április 11-én Ungváry Krisztián tartott előadást SZT-tisztek és a magyar állambiztonság címmel! Köszönjük az előadást!

Beszámoló Ungváry Krisztián.pdf Beszámoló Ungváry Krisztián.pdf
Size : 48.97 Kb
Type : pdf

2011. április 4-én, 14.00-tól Dobi Gabriella és Török Ádám tartott rendhagyó történelemórát Isaszegen a Művelődési Otthonban, a kolerajárványról és a "közbátorságról" 1848/49-ben! Frankó kis előadások voltak!

2011. március 22-én Erdősi Péter tartott előadást Báthory Zsigmond udvaráról és reprezentációjáról. Köszönjük az előadást!

2011. március 17-én ellátogattunk a Sziklakórházba, ahol Ungváry Krisztián előadását hallgattuk meg a budapesti kitörési kísérletről.

2011. március 7-én Korpás Zoltán tartott előadást a spanyol elitkatonák magyarországi jelenlétéről. Köszönjük az előadást!

Beszámoló Korpás Zoltán.pdf Beszámoló Korpás Zoltán.pdf
Size : 66.37 Kb
Type : pdf

2011. február 17-én Antalffy Péter különleges és érdekfeszítő előadását hallhattuk az Inka Birodalomról. Köszönjük!

Antallfy Péter - Az Inkák előadás.pdf Antallfy Péter - Az Inkák előadás.pdf
Size : 11475.774 Kb
Type : pdf
Beszámoló Antalffy Péter.pdf Beszámoló Antalffy Péter.pdf
Size : 64.61 Kb
Type : pdf

2010. december 7-én Maruzsa Zoltán tartott előadást A hidegháború korai szakasza címmel. Köszönjük mindenkinek a részvételt, külön köszönet a Tanár Úrnak!

2010. november 25-én meghallgattuk Balogh Márton rövid előadását a finn-szovjet határvitáról Az előadáshoz tartozó diák (.ppt) az alábbi hivatkozáson keresztül elérhetőek .Ez úton is köszönjük az előadást!

Finn.ppt Finn.ppt
Size : 3629.5 Kb
Type : ppt

2010. november 9-én megtartottuk az első előadást. Ezúttal is köszönjük mindenkinek a jelenlétet! Udvardi Gábornak pedig köszönjük az előadást!!! 

Az előadásról készült beszámoló letölthető az alábbi linkre kattintva.

I. Tóth Zoltán (1911-1956) történész életműve előtt tisztelegve a Kör felvette az I. Tóth Zoltán Történeti Önképző Kör nevet.

2010. október 22-én megjártuk Győrt. Tata magasságában szavaztunk a két Elnöki poszt betöltéséről. 1 évre Fekete Bálint és Nyul Viktor lettek megválasztva.

2010. október 15-én tagjaink részt vettek a Beszéd a cigányokról c. előadáson, majd rövid ülést tartottunk.

2010. október 7-én megalakult az ideiglenes nevén Történeti Önképző Kör (TÖK) az ELTE BTK-n. Az elképzelések felvázolása után a Titkárnak Balogh Mártont, a Jegyzőnek Kaszab Róbertet választottuk meg.

Lesz 

Make a Free Website with Yola.