1. Bevezetés

Az ember arról ír, ami nincs neki.

Azt adja el, amit kölcsönkapott.”

(Varró Dániel)


Mondhatnám, hogy ez a két sor inspirált dolgozatom megírására, de azért ez erős túlzás lenne. Az mindenesetre igaz, hogy az a helyzet, miszerint az ember saját tulajdonának tekinti az őt körülvevő világot, amely az életet adja neki, és habár ennek a ténynek tudatában van, semmit sem tesz annak érdekében, hogy mindezt megőrizze (még jól felfogható önös ér...


Continue reading ...