Showing Tag: "ma" (Show all posts)

„Magyarország és az európai modernitás – újkori gazdaság- és társadalomtörténet”

Posted by I. Tóth Zoltán Kör on Wednesday, February 6, 2013, In : MA képzés 

Magyarország és az európai modernitás – újkori gazdaság- és társadalomtörténet”

Bemutatkozik az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék

MA-szakiránya

Program:

  • Köszöntő (Gerő András)

  • Tájékoztató a képzésről (Kövér György)

  • Előadások (Halmos Károly, Mátay Mónika, Szívós Erika)


Időpont: 2013. február 13. (szerda), 16:00-17:00

Hely: Múzeum krt. 6-8., ELTE Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára


Continue reading ...
 

MA szakirány ismertetők - Bemutatkozik a Reneszánsz tanulmányok MA szak

Posted by I. Tóth Zoltán Kör on Wednesday, January 25, 2012, In : MA képzés 
Kedves Kollegina, Kedves Kolléga Úr,

engedje meg, hogy felhívjam figyelmét a 2010 őszén elindult Reneszánsz tanulmányok mesterszakra.

1. Multidiszciplináris szak

Önök tanulmányaik során elértek ahhoz a ponthoz, amikor alapszakjukon megszerezhették a választott területükön szükséges általános műveltséget és készségeket. A mesterszakon specialistákká válhatnak. A Reneszánsz tanulmányok mesterszakon a művelődés és az irodalom teljes területét lefedő képzést...

Continue reading ...
 

MA szakirály ismertetők - Bemutatkozik a Modernkori magyar történelem szakirány

Posted by I. Tóth Zoltán Kör on Thursday, January 19, 2012, In : MA képzés 
Modernkori magyar történelem szakirány


A szakirány Magyarország modernkori történetét az egyetemes, elsősorban az európai történelembe ágyazva kívánja tárgyalni. A tematika gerincét a politikatörténet képezi, amely nem elsősorban eseménytörténetet jelent, hanem a politikai struktúrák, az államrendszerek, intézmények (politikai irányzatok, pártok, parlamentarizmus, jogalkotás, alkotmány, igazgatás) és működésük társadalmi viszonyokba ágyazott bemutatás...

Continue reading ...
 

MA szakirány ismertetők - Bemutatkozik a Nemzetközi kapcsolatok, globalizáció a 19-20. században

Posted by I. Tóth Zoltán Kör on Friday, January 13, 2012, In : MA képzés 
Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék

Nemzetközi kapcsolatok, globalizáció a 19-20. században


Rövid leírás:
A szakirány Európát, s az Európán kívüli világot fogja át a 19-20. században, középpontba helyezve a tágan értelmezett nemzetközi kapcsolatokat, illetve a globalizációt, s az ehhez tartozó politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális kérdéseket, a civilizációs kölcsönhatásokat, a multikulturalizmust: a nemzetközi kapcsolatok iskolái, rendszer...
Continue reading ...
 

MA szakirány ismertetők - Bemutatkozik a 20. századi egyetemes történelem - A hidegháború története szakirány

Posted by I. Tóth Zoltán Kör on Friday, January 13, 2012, In : MA képzés 
Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszéke a Történeti Intézet akkreditált történelem mesterképzési szakának keretei között egy új szakirány indítását kezdeményezi 2012 szeptemberétől.

A képzés célja
A mai történészképzés egyik fokozottabb figyelmet érdemlő területe Magyarországon a 20. századi egyetemes történelem, azon belül is elsősorban az 1945 utáni történelem oktatása, miközben világszerte nő az érdeklődés a hidegh...
Continue reading ...
 

MA szakirány ismertetők - Bemutatkozik a Kulturális örökség története és gyakorlata szakirány

Posted by I. Tóth Zoltán Kör on Wednesday, January 11, 2012, In : MA képzés 


Az Atelier (http://atelier.org.hu/) újonnan induló szakiránya az ELTE BTK Történeti Intézetének történelem mesterképzési szakján belül működik. A képzés az örökség fogalmának történeti és interdiszciplináris megközelítését kínálja hallgatóinak: a fogalom különböző alkalmazási és értelmezési története, a köré szövődő paradigmák és gyakorlatok összetett, történeti kontextusainak vizsgálata és elemzése áll a középpontban.


Tervezett tanegys...

Continue reading ...
 

MA szakirány ismertetők - Bemutatkozik az Ókor szakirány

Posted by I. Tóth Zoltán Kör on Monday, January 9, 2012, In : MA képzés 
Ismertető
Az ókortörténeti szakirány a görög ókor és a római világ társadalmi- gazdasági-, kulturális-, vallástörténeti- és politikai kérdéskörének legfontosabb csomópontjait vizsgálja.
    Az alapképzésben elsajátított ismeretekre építkezve tárgyalja az ókori államok létrejöttét és bemutatja azok közvetlen előzményeit, megismerteti a hallgatókat az ezzel foglalkozó elméletekkel. A politika intézményrendszerein át az egyes korszakok fejlődési s...

Continue reading ...
 

Légrády Eszter: A Magyar Rádió 1925-1935

Posted by Légrády Eszter on Monday, November 7, 2011, In : Horthy-korszak 
Bevezetés

Vannak találmányok, melyek megváltoztatják az emberiség életét, forradalmasítják az ország, a társadalom berendezését. Ilyen találmány volt például a puskapor, a vonat és a gőzhajó. És ilyen a szellemi életben a rádió!”1A Magyar Rádió hivatalosan 1925. december elsejével nyitotta meg a kapuit. Ezzel egy új médium indult hódító útjára Magyarországon, ami egészen a televízió megjelenésig vezető szerepet töltött be a közéletben. A ...


Continue reading ...
 

Lakatos Hajnalka: Világuralom és gyémántüzlet - Cecil Rhodes és Rhodésia kapcsolata

Posted by Lakatos Hajnalka on Saturday, August 13, 2011, In : Európán kívüli világ 

Bevezetés

Ha egy átlag embert Afrikáról kérdezünk manapság, valószínűleg nem kapunk olyan választ, amely ne csak általánosítás lenne. Legtöbbször olyan elképzelések vannak erről a kontinensről, hogy nagy részét fekete bőrű emberek lakják, mindenfelé vadállatok kószálnak, meleg van, nagy a szegénység, az elmaradottság, és sok a betegség.

A többség inkább Észak-Afrika történelmét ismeri – manapság is a területen zajló „arab tavasz” vonzza...


Continue reading ...
 

Besenyi Anna - Ember és környezet viszonyának változása a Kárpát-medencében

Posted by Besenyi Anna on Wednesday, July 27, 2011, In : Történeti földrajz 

1. Bevezetés

Az ember arról ír, ami nincs neki.

Azt adja el, amit kölcsönkapott.”

(Varró Dániel)


Mondhatnám, hogy ez a két sor inspirált dolgozatom megírására, de azért ez erős túlzás lenne. Az mindenesetre igaz, hogy az a helyzet, miszerint az ember saját tulajdonának tekinti az őt körülvevő világot, amely az életet adja neki, és habár ennek a ténynek tudatában van, semmit sem tesz annak érdekében, hogy mindezt megőrizze (még jól felfogható önös ér...


Continue reading ...
 

Kaszab Róbert: Római fürdőkultúra

Posted by Kaszab Róbert on Friday, July 22, 2011, In : Ókor 

Fürdeni jó ez az óra, előbb túlságos a gőz és

Hatkor méginkább ontja Neró hevét”

 

A fürdőzés kutatása kapcsán érdemes egy rövid körültekintéssel kezdeni. Az ókori Róma mellett ismeretes a görög, arab, zsidó és japán fürdőkultúra, melyek különböző célokkal jöttek létre. Rituálisnak nevezzük a zsidó mikvét, vagy az iszlám hamma...


Continue reading ...
 

Kaszab Róbert: A Velencei Köztársaság középkori története (áttekintés)

Posted by Kaszab Róbert on Friday, July 22, 2011, In : Itália 

Velencét az állam egysége és mindenre kiterjedő irányítása megkülönbözteti a többi itáliai várostól. A különbségek a bizánci eredetű szokásokban gyökereznek. Hivatalosan 452-ben alapították, majd a népvándorlás korában a lagúna lakosai csatlakoztak a Ravennai Exarchátushoz és így a szigetek bizánci uralom alá kerültek. Átvették az irányítás...


Continue reading ...
 

Kaszab Róbert: A római karnevál

Posted by Kaszab Róbert on Friday, July 22, 2011, In : Ókor 

Közismert szokás, hogy az év egyes napjainak egy adott társadalom különleges jelentőséget tulajdonít, mérföldkövekkel határolja be hétköznapi életét. Ilyen nevezetes napok, nyugodtan nevezhetjük ünnepeknek, eredete a múlt ismeretlen rétegeibe nyúlik vissza. Az ünneplés, szórakozás, alapvető emberi szükséglet, ezért talán felesleges is megtalálni az...


Continue reading ...
 
 
 

Tags

16. század 1848-49 19. század 20. század afrika atelier baszk bemutatkozó betyár boszorkány budapest békekonferencia bűnözés családtörténet cseh cukrászat demográfia diplomáciatörténet dualizmus dél-amerika dózsé egyháztörténet esküvő expanzió felvételi filmművészet fogadj örökbe egy könyvet fogadj örökbe egy könyvet! földrajz fürdőzés gazdaságtörténet gender globalizáció gyarmat gyémánt hadtörténet hadvezetés hadviselés hagyományőrzés hajózás hidegháború homoszexualitás ii. világháború inka birodalom interjú irodalom irodalomtörténet ismertető istenítélet járvány kalózok karnevál keresztes hadjárat kereszténység kora kora újkor kossuth kurzusok kádár-korszak kárpát-medence könyv könyves kálmán könyvtár környezet kötet középkor lányrablás ma ma szakirány magyar rádió magyarország mediterráneum mentalitástörténet mexikó modernkor média műszaki nacionalizmus nemzetközi kapcsolatok népesedés nők oral history oszmán oszmán birodalom paletta pedadógia politikatörténet porta propaganda recenzió reformkor rendszerváltás reneszánsz reprezentáció rhodes rádió rádióhallgatók rákosi-korszak róma sajtó sajtótörténet serenissima skorbut sobri jóska sorozatgyilkosság spanyol spanyolok spanyolország szabad-nép szakirány szentföld szlovák széchenyi tankok tanulmány tájékoztató társadalom társadalomtörténet térképészet történeti történeti földrajz vallástörténet velence vendéglátás világháború virovecz xix. század xx. század zene zrínyi életrajz értelmiség étkezés írónők ókor örökbefogadás újkor újvilág üzlet
blog comments powered by Disqus
Make a Free Website with Yola.