Jelen szakdolgozat témájául egy szerzetes, Bulányi György által alapított és vezetett katolikus bázisközösség bemutatását választottam. Bulányi György 1945-től kezdődően fejtette ki közösségszervező tevékenységét az egyházban, és közösségei mind a mai napig működnek. A szerzetes munkája példaértékű, mert a hosszú börtönévek, a kommunista üldözés és az egyházból való időleges száműzetése sem tudta eltéríteni elképzelésétől, „az Iste...


Continue reading ...