Bevezetés

A Váradi Regestrum egyedülálló jelentőségű történeti forrás, mivel – amellett, hogy rálátást biztosít a tatárjárás előtti Magyarországra – az egyetlen olyan istenítéleti forrás, mely statisztikai adatokkal szolgálhat.1

A kútfőt már több szempontból vizsgálták: a személyneveket Galambos László2 elemezte, a helyneveket Mikesy Sándor,3 valamint K. Fábián Ilona4 vizsgálta. Társadalomtörténeti szempontból Bolla Ilona elemezése nagy jelen...


Continue reading ...