Az Atelier (http://atelier.org.hu/) újonnan induló szakiránya az ELTE BTK Történeti Intézetének történelem mesterképzési szakján belül működik. A képzés az örökség fogalmának történeti és interdiszciplináris megközelítését kínálja hallgatóinak: a fogalom különböző alkalmazási és értelmezési története, a köré szövődő paradigmák és gyakorlatok összetett, történeti kontextusainak vizsgálata és elemzése áll a középpontban.


Tervezett tanegys...