MA szakirány ismertetők - Bemutatkozik a 20. századi egyetemes történelem - A hidegháború története szakirány

January 13, 2012
Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszéke a Történeti Intézet akkreditált történelem mesterképzési szakának keretei között egy új szakirány indítását kezdeményezi 2012 szeptemberétől.

A képzés célja
A mai történészképzés egyik fokozottabb figyelmet érdemlő területe Magyarországon a 20. századi egyetemes történelem, azon belül is elsősorban az 1945 utáni történelem oktatása, miközben világszerte nő az érdeklődés a hidegháború kutatása iránt, ráadásul évről évre hatalmas iratmennyiség válik kutathatóvá. Fontos célunk, hogy bemutassuk Magyarország és a régió helyét és helyzetét a hidegháborús világpolitikában. Ezen túl szükségét érezzük, hogy kiemelten foglalkozzunk a külpolitika és elmélete, továbbá a biztonságpolitika kérdéseivel, valamint bemutassuk a hidegháború főszereplői - az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió - politikai rendszerét, döntéshozatali mechanizmusait, politikai kultúráját, eszmetörténetét. Tanszékünk ezen célok mentén hidegháborús súlyponttal önálló MA-szakirány indítását kezdeményezi, ráadásul a nemzetközi tudományos életbe való erősebb integrálódás céljából magyar és angol nyelven, mely kétségtelenül a hidegháborús kutatás elsődleges nyelve. Célunk ugyanakkor a hidegháború kutatásának egy speciális magyar, illetve közép-európai szemszögből való megközelítése, mely kezdeményezésünket a világ bármely pontján tevékenykedő kutatói vagy hallgatói számára vonzóvá teheti. Ezt a vonzerőt növelheti és a képzés gyakorlatorientáltságát segítheti a budapesti Cold War History Research Center bevonása a szakirányon folyó munkába, mely a régió egyik nemzetközi elismertséget szerzett kutatóműhelye.

A képzés célcsoportja
A szakirányt a magyar nyelvű történelem diszciplináris MA képzésre felvett hallgatók vehetik fel ugyan azon feltételekkel, mint a többi szakirányt. A képzés speciális célcsoportját jelentik egyénileg testre szabott feltételek mellett azon külföldi hallgatók és kutatók, akik nemzetközi programok (pl. ERASMUS) révén vagy önálló kezdeményezésükből 1-4 félévet kívánnak ezen kutatási területen eltölteni Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
 

Interjú Zámoditsné Jókuti Andrea könyvtárossal

January 11, 2012
Interjú Zámoditsné Jókuti Andrea könyvtárossal

Mióta dolgozik Ön itt a könyvtárban?


1997 októberétől, azonban kisebb-nagyobb megszakításokkal. Időközben ugyanis négy gyermekem született, velük voltam gyesen. 2004-ben és 2006-ban is visszajöttem fél évre, s 2011-től kezdve ismét itt vagyok.

Honnan erednek a gyökerei?

Kőszegen születtem, pedagógus szülők gyermekeként. De már gyermekkoromban, 1979-ben felköltöztünk Budapestre, iskoláimat is itt végeztem, a Mór...
Continue reading...
 

MA szakirány ismertetők - Bemutatkozik a Kulturális örökség története és gyakorlata szakirány

January 11, 2012


Az Atelier (http://atelier.org.hu/) újonnan induló szakiránya az ELTE BTK Történeti Intézetének történelem mesterképzési szakján belül működik. A képzés az örökség fogalmának történeti és interdiszciplináris megközelítését kínálja hallgatóinak: a fogalom különböző alkalmazási és értelmezési története, a köré szövődő paradigmák és gyakorlatok összetett, történeti kontextusainak vizsgálata és elemzése áll a középpontban.


Tervezett tanegys...

Continue reading...
 

MA szakirány ismertetők - Bemutatkozik az Ókor szakirány

January 9, 2012
Ismertető
Az ókortörténeti szakirány a görög ókor és a római világ társadalmi- gazdasági-, kulturális-, vallástörténeti- és politikai kérdéskörének legfontosabb csomópontjait vizsgálja.
    Az alapképzésben elsajátított ismeretekre építkezve tárgyalja az ókori államok létrejöttét és bemutatja azok közvetlen előzményeit, megismerteti a hallgatókat az ezzel foglalkozó elméletekkel. A politika intézményrendszerein át az egyes korszakok fejlődési s...

Continue reading...
 

Mécs Bálint: A 16. századi Mexikó története demográfiai megközelítésben

December 22, 2011
 Mexikó népessége a század elején

De mennyien éltek Mexikóban a 16. század elején? A kérdés egyszerűnek tűnik, de mivel történeti demográfiáról van szó, nem az. Nagyon is különböző számítások készültek az elmúlt évtizedekben, amik sokszor nagyságrendileg más számot adnak meg, így kicsit úgy érezhetjük magunkat, mint akinek két órája van: nem tudjuk, hogy mennyi a pontos idő, de ha csak egy lenne, már tudnánk. Ezért érdemes bemutatni a különböz...


Continue reading...
 

Interjú Dr. Szlancsok Margit könyvtárossal

November 28, 2011

Interjú Dr. Szlancsok Margit könyvtárossal 

Kérem, röviden mutatkozzon be a hallgatóknak, meséljen gyermekkoráról, az egyetemet megelőző évekről!


Budapesten születtem 1971-ben, gyermekkoromat Zuglóban töltöttem, az általános iskolát is itt végeztem, érettségimet a VIII. kerületi Kulich Gyula Ruhaipari Technikumban tettem le. A pécsi egyetemre szerettem volna menni, történelem-olasz szakra, a felvételi sikerült, de halasztást kértem. Ezután egy évig ruhai...


Continue reading...
 

Légrády Eszter: A Magyar Rádió 1925-1935

November 7, 2011
Bevezetés

Vannak találmányok, melyek megváltoztatják az emberiség életét, forradalmasítják az ország, a társadalom berendezését. Ilyen találmány volt például a puskapor, a vonat és a gőzhajó. És ilyen a szellemi életben a rádió!”1A Magyar Rádió hivatalosan 1925. december elsejével nyitotta meg a kapuit. Ezzel egy új médium indult hódító útjára Magyarországon, ami egészen a televízió megjelenésig vezető szerepet töltött be a közéletben. A ...


Continue reading...
 

Mártonffy Sarolt: Az 1848–49-es szabadságharc katonai hagyományőrzése a rendszerváltás után

November 2, 2011

Bevezetés

Az 1848–49-es szabadságharcról már számtalan szakirodalom született, a legkülönbözőbb szemszögekből vizsgálva a témát. Politika- és eseménytörténettel foglalkoznak Katona Tamás, Hermann Róbert, Bona Gábor, Kovács István, Zachar József, Zachar Péter, Nemeskürty István, Babucs Zoltán munkái. Hadtörténeti szempontból is több történész is feldolgozta már a témát, többek között Csikány Tamás és Kedves Gyula. Pászti László pedig kifejeze...


Continue reading...
 

Győri Anna: Oszmán nők otthon és nyilvános színtereken

October 20, 2011

 I. Bevezetés

A törökbarátnak alig tekinthető Hans Dernschwam 1553–1555 között tartózkodott az Oszmán Birodalom fővárosában, Isztambulban, ám az ez idő alatt született naplóbejegyzéseit elég erős forráskritikával kell kezelnünk. Ezen leírások egyedi és igazán egzotikus részét alkotja a korabeli muszlim nőkről és azok mindennapjairól megfestett, ám sokak által azóta megkérdőjelezett kép. Valljanak tehát erről a női világról az utazó saját sorai:...


Continue reading...
 

Balterer Eszter: A baszk nacionalizmus

October 16, 2011

A nacionalizmus kezdete

A 19. század második felében megszülető baszk nacionalizmus kialakulásához három tényező járult hozzá: a fuerista1 romantikus irodalom kibontakozása, a karlista háborúk végét jelentő új törvények és a Vizcaya-öböl térségének gyors gazdasági fellendülése.2

1876-ban a karlista háborúk végén Baszkföld és Navarra tartományok privilégiumait a spanyol kormány egy törvényben eltörölte. A veszteségekért cserébe viszont 1878-ban e...


Continue reading...
 
 

Tags

16. század 1848-49 19. század 20. század afrika atelier baszk bemutatkozó betyár boszorkány budapest békekonferencia bűnözés családtörténet cseh cukrászat demográfia diplomáciatörténet dualizmus dél-amerika dózsé egyháztörténet esküvő expanzió felvételi filmművészet fogadj örökbe egy könyvet fogadj örökbe egy könyvet! földrajz fürdőzés gazdaságtörténet gender globalizáció gyarmat gyémánt hadtörténet hadvezetés hadviselés hagyományőrzés hajózás hidegháború homoszexualitás ii. világháború inka birodalom interjú irodalom irodalomtörténet ismertető istenítélet járvány kalózok karnevál keresztes hadjárat kereszténység kora kora újkor kossuth kurzusok kádár-korszak kárpát-medence könyv könyves kálmán könyvtár környezet kötet középkor lányrablás ma ma szakirány magyar rádió magyarország mediterráneum mentalitástörténet mexikó modernkor média műszaki nacionalizmus nemzetközi kapcsolatok népesedés nők oral history oszmán oszmán birodalom paletta pedadógia politikatörténet porta propaganda recenzió reformkor rendszerváltás reneszánsz reprezentáció rhodes rádió rádióhallgatók rákosi-korszak róma sajtó sajtótörténet serenissima skorbut sobri jóska sorozatgyilkosság spanyol spanyolok spanyolország szabad-nép szakirány szentföld szlovák széchenyi tankok tanulmány tájékoztató társadalom társadalomtörténet térképészet történeti történeti földrajz vallástörténet velence vendéglátás világháború virovecz xix. század xx. század zene zrínyi életrajz értelmiség étkezés írónők ókor örökbefogadás újkor újvilág üzlet
blog comments powered by Disqus
Make a Free Website with Yola.