Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszéke a Történeti Intézet akkreditált történelem mesterképzési szakának keretei között egy új szakirány indítását kezdeményezi 2012 szeptemberétől.

A képzés célja
A mai történészképzés egyik fokozottabb figyelmet érdemlő területe Magyarországon a 20. századi egyetemes történelem, azon belül is elsősorban az 1945 utáni történelem oktatása, miközben világszerte nő az érdeklődés a hidegháború kutatása iránt, ráadásul évről évre hatalmas iratmennyiség válik kutathatóvá. Fontos célunk, hogy bemutassuk Magyarország és a régió helyét és helyzetét a hidegháborús világpolitikában. Ezen túl szükségét érezzük, hogy kiemelten foglalkozzunk a külpolitika és elmélete, továbbá a biztonságpolitika kérdéseivel, valamint bemutassuk a hidegháború főszereplői - az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió - politikai rendszerét, döntéshozatali mechanizmusait, politikai kultúráját, eszmetörténetét. Tanszékünk ezen célok mentén hidegháborús súlyponttal önálló MA-szakirány indítását kezdeményezi, ráadásul a nemzetközi tudományos életbe való erősebb integrálódás céljából magyar és angol nyelven, mely kétségtelenül a hidegháborús kutatás elsődleges nyelve. Célunk ugyanakkor a hidegháború kutatásának egy speciális magyar, illetve közép-európai szemszögből való megközelítése, mely kezdeményezésünket a világ bármely pontján tevékenykedő kutatói vagy hallgatói számára vonzóvá teheti. Ezt a vonzerőt növelheti és a képzés gyakorlatorientáltságát segítheti a budapesti Cold War History Research Center bevonása a szakirányon folyó munkába, mely a régió egyik nemzetközi elismertséget szerzett kutatóműhelye.

A képzés célcsoportja
A szakirányt a magyar nyelvű történelem diszciplináris MA képzésre felvett hallgatók vehetik fel ugyan azon feltételekkel, mint a többi szakirányt. A képzés speciális célcsoportját jelentik egyénileg testre szabott feltételek mellett azon külföldi hallgatók és kutatók, akik nemzetközi programok (pl. ERASMUS) révén vagy önálló kezdeményezésükből 1-4 félévet kívánnak ezen kutatási területen eltölteni Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.