1 Bevezetés

Magyarországon a XIX. században nagy változások mentek végbe, hiszen az ipar fejlődése és a polgárosodás magával hozta azokat az újdonságokat, melyek Nyugat-Európában már elterjedtek, s eddig hazánkban még várattak magukra. Az ipar fejlődése nemcsak abban mutatkozott meg, hogy technikailag egyre több és jobb eszköz, módszer állt rendelkezésre, hanem abban is, hogy olyan iparágak jelentek meg, melyek korábban nem léteztek önálló formában. Ezek közé az iparágak közé sorolhatjuk a cukrászatot is, mely a század során olyan nagy mértékű átalakuláson ment keresztül, ami sok tekintetben hírnevet szerzett nem egy magyar cukrásznak. Hogy mindezt hogyan vitték véghez, azt a továbbiakban fogjuk tárgyalni.

Természetesen sok tényező játszott közre abban, hogy a magyar édességkészítést ezek a mesterek annyira magas szinten űzték, hogy hírnevük külföldre is eljutott. Nagyon fontos tényező volt, hogy az országot sújtó számos nehézség ellenére a XX. században is fennmaradtak, s tartani tudták a sok munka árán elért magas színvonalat. Talán az egyik legnagyobb ilyen nehézség volt az I. világháború túlélése, mind az emberi élet, mind az anyagi javak megmaradásának tekintetében. Ezért azt a három neves budapesti cukrászcsaládot fogjuk vizsgálni, melyek sikerrel leküzdötték a háborúval járó problémákat, s a mai napig, ha más formában is, de fennmaradtak. Így élvezhetjük ma is a Gerbeaud, a Ruszwurm és az Auguszt cukrászda remekeit. Ezen üzletek, illetve tulajdonosaik története sokban különbözik, ám számos dologban mégis hasonlít egymásra. Célunk, hogy megvizsgáljuk ezeket a hasonlóságokat, illetve különbségeket, s megtudjuk mi volt a sikerük titka. Át fogjuk tekinteni a családok élettörténetét működésük kezdetétől az I. világháború végéig, figyelembe véve a személyes és a szakmai tényezőket is. Ezek a cukrászdinasztiák, valamint üzleteik a század második felében, illetve a századfordulón élték fénykorukat, ezért elsősorban ez az időszak lesz számunkra a legérdekesebb.

A XIX. század tehát nagy változásokat hozott az édesipar területén, de hogy ezek a változások érthetővé váljanak számunkra, először is nagyon röviden át kell tekintetnünk a századbeli és az azelőtti édességkészítés történetét. Így talán világosabbá válhat a cukrászat 1800-as évekbeli helyzete, s jobban körvonalazódik az a nagy fejlődés, mely akkoriban végbement.

TOVÁBB A TELJES DOLGOZATHOZ!