Kedves Mindenki!

Örömmel jelentjük, hogy az alábbi könyvek - és azóta több, névtelenül beadott kötet - kerültek be az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárának állományába! Szeretnénk megköszönni a Könyvtár nevében is minden örökbefogadónak, adományozónak!
Úgy gondoljuk, ez óriási eredmény! Reméljük, hogy a következő évfolyamok megbecsülik a könyveket, és lesz folytatása is a kezdeményezésnek!

Még egyszer köszönjük!

Az I. Tóth Zoltán Kör csapata
 
Fekete Bálint - Csikány Tamás: Harmincéves háború
Schmidt Ádám - Ablonczy Balázs: Nyombiztosítás letűnt magyarok; Font Márta: Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek
Pintér Mónika - Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945
Bak Bálint - Közelítések a kádárizmushoz
Ugry Bálint - Szabó Péter: A végtisztesség
Miklós Dániel - Prokopios titkos történet
Varga Sára - Homérosz: Iliász
Virovecz Nándor - Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól
Balterer Eszter - Évek és színek. Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére
Semmel Tünde - Péter Katalin: A reformáció: kényszer vagy választás?
Varga Dániel - Királyok Könyve
Dr. Pajkossy Gábor - Kemény János és Bethlen Miklós művei ; Magyar emlékírók 16-18. század
Boa Krisztina - Széchenyi összeomlása. Az 1848-as napló
Gazdag Emma - Gegely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945
Czoch Gábor - Bácskai Vera: Városok és polgárok Magyarországon I-II. kötet.
Kucsera Dávid - Györffy György: István király és műve
Gál Judit - Árpád-kori és Anjou-kori levelek. XI-XIV. század
Dr. Majoros István - Histoire de la diplomatie française. II. De 1815 ả nos jours
Nagyunyomi-Sényi Judit - Magyar gondolkodók 17. század
Légrády Eszter - Újragondolt negyedszázad. Tanulmányok a Horthy-korszakról.
Kispál Ágnes - Humanista történetírók. Pázmány Péter művei.; Bocskai kiséretében a Rákosmezőn.
Öhler Katalin - Budapest enciklopédia
Pálos Mónika és Rényi Mátyás - Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel
Balogh Árpádné dr. Kulcsár Erzsébet - Váczy Péter: A magyar történelem korai századaiból
Török Ádám - Mikszáth Kálmán: A tisztelt Ház
Kovács Bence - Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban ; Együtt a számüzetésben
Kővágó István - Magyarics Tamás: Az Amerikai Egyesült Államok története; Eric Hobsbawm: Hétköznapi hősök
Bozó Bence Péter - Makkai János: Urambátyám országa
Móricz János - Jan Assmann: A kulturális emlékezet; Konok Péter: "… a kommunizmus gyermekbetegsége"?; Medgyessy László: A kereszténység története az Egyesült Államokban; Benda Gyula: Társadalomtörténeti tanulmányok; Megtalálható-e a múlt?
Schlay Georgina - Rákóczi László naplója
Szemethy Tamás - Egy udvarhölgy naplójából
Zámbó Lilla - Claudio Magris: A Duna
Kovács Katalin - Bibó István: Az államhatalmak elválasztása
Tátrai Viktor - Sebastian Haffner: Poroszország egy porosz szemével
Veres Kristóf György - Homérosz: Odüsszeia
Szikszai Gergely György - Titus Livius: A római nép története II-III. köt.
Boross Zsigmond - A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára I-II. köt.
Dubniczky Zsolt - Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei; Az értelmiség Magyarországon a 16.-17. században; Jacob Burckhardt: Világtörténelmi elmélkedések
Emőkey István - Egyetemes történeti kislexikon
Krizsán Éva - George Zarnecki: Kolostorok, szerzetesek, barátok
Dr. Csapó Csaba - Déryné emlékezései I-II. köt.; Tarr László: A délibábok országa
Horváth Ágnes és Urbán Boglárka - Buzinkay Géza-Kókay György: A magyar sajtó története I.
Simon Péter és Szemethy Tamás - Németh György-Hegyi W. György: Görög-római történelem; Görög-római szöveggyűjtemény szerk. Németh György
Viola János - A. J. Gurevics: A középkori ember világképe 
Történeti Intézeti Képviselet - Izsák Lajos: Pártok és politikusok Magyarországon 1944-1994.
I. Tóth Zoltán Kör - Szente Zoltán: Kormányzás a dualizmus korában