„Nem szabad azt hinnünk, hogy addig, amíg vannak nálunk kizsákmányoló osztályok- és még vannak - hogy vannak olyan néprétegek, amelyekre a reakció támaszkodhatik - és még vannak - amíg van külső imperializmus, amely mozgósíthat és felhasználhat belső erőket, hogy addig mindkét kezünkbe kalapácsot vehetünk. Csak az egyik kezünkben lehet kalapács, ...


Continue reading ...